กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

5 มีนาคม 64 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เชิงทักษะ ฝึกระเบียบวินัย เน้นกระบวนการปฎิบัติสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการสำรวจผจญภัยการเข้าค่าย - พักแรม

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

4 มีนาคม 64 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือสำรอง เสริมสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นกลุ่มและความมีระเบียบวินัย

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้รับการประเมินโรงเรียน Stan Alone

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้รับการประเมินโรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูงโดยคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมคณะ

มอบเงินอุดหนุน กสศ. ภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มอบเงินอุดหนุน กสศ. ให้กับนักเรียนโดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและครูประจำชั้นเป็นพยานในการมอบ ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวนนักเรียน 61 คน

กลุ่มปันรอยยิ้ม. จาก กทม. มอบถุงเท้านักเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นขอบพระคุณคณะกลุ่มปันรอยยิ้ม. จาก กทม. มอบถุงเท้านักเรียนจำนวน 692 คู่ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้รับคนละ 2 คู่ กราบขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้

มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับเด็กชายณัฐพัชร์ ยะตะนะ และขอขอบพระคุณคุณครูพิชญา มาลา ได้มอบรางวัลน้ำใจ เป็นกำลังใจที่ให้ความดีครั้งนี้

คณะครูและนักเรียนร่วมกันเขียนภาพติดผนัง ในอาคาร

วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะครูและนักเรียนร่วมกันเขียนภาพติดผนัง ในอาคาร เพื่อเสริมสร้างจินตนาการของนักเรียนและทำให้อาคารสถานที่น่าเรียน น่าอยู่และน่ามอง

มอบหน้ากากอนามัย จากอำเภอด่านซ้าย

วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้รับหน้ากากอนามัย จากบุคลากรอำเภอด่านซ้าย จำนวน 2 กล่อง เพื่อให้นักเรียนไว้ใช้ในการป้องกันฝุ่นละอองและไวรัสโคโรน่า 2019

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีท่านปรีชา นาคพรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนบ้านห้วย

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แก่นักเรียน จำนวน 4 ราย โดยมีนายบุญร่วม จันลา เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักเรียน และมีคณะครู นักเรียนร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ร่วมกันทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ร่วมกันทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน เพื่อไว้ใช้ในโรงเรียนและให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีมและความสามัคคี

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้รับความอนุเคราะห์จาก จ.ส.อ.ชลทิตย์ ปิ่นทอง ได้มอบต้นโกโก้

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้รับความอนุเคราะห์จาก จ.ส.อ.ชลทิตย์ ปิ่นทอง ได้มอบต้นโกโก้ ให้กับโรงเรียนฯจำนวน 100 ต้น โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลกกสะทอน มาให้ความรู้ ตรวจเช็คสุขภาพฟันและวิธีการแปลงฟันอย่างถูกวิธี

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลกกสะทอน มาให้ความรู้ ตรวจเช็คสุขภาพฟันและวิธีการแปลงฟันอย่างถูกวิธี แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

ถวายพระพรชัยมงคล ในวันคล้ายเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น นายพิฆเนศ พาคำ คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียน ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันคล้ายเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ได้รับความอนุเคราะห์มอบชุดเสือผ้าไทย

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ขอขอบพระคุณ คุณครูก้องหล้า จันทะแก้ว ครูโรงเรียนสันติวิทยาสรร อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มอบเสือผ้าไทยจำนวน 80 ตัว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น โดยมีตัวแทนมอบให้แก่นักเรียน โดยท่านผู้อำนวยการพิฆเนศ พาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา จากคุณครูณัฐวดี ศรีบุญ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มอบเนื่องในวันคล้ายวันเกิดและอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณย่า จำนวน 6,000 บาท จำนวน 12 ทุน และคุณพี่หน่อง จำนวน 2,000 บาท จำนวน 7 ทุน มอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ความประพฤติดี โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น เป็นผู้มอบแก่นักเรียน

การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด จำนวน 1 หมู่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2563

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

การเลือกตั้งประธานนักเรียน 2563

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น จัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหลักประชาธิปไตย ความสามัคคีและการทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งมีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนจำนวน 2 ท่าน

ปรับภูมิทัศน์ สวนหย่อม บริเวรอาคารเรียน

คณะครูและนักเรียน ร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ สวนหย่อม บริเวรอาคารเรียน เพื่อเป็นสถานที่ให้นักเรียนและผู้เข้ามาติดต่อราชการได้นั่งพักผ่อน เพื่อความสวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ท่าน ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผอ.สพป เลย3 พร้อมด้วย นางนวพร สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศ ได้ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการ 6 มาตราการ และการดำเนินงานอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม