ชื่อ - นามสกุล :นายพิฆเนศ พาคำ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :หมู่ 5 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าาน จ.เลย 42120
Telephone :0864456012
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา